Privacyverklaring Zo of Zo

Jouw privacy is belangrijk. Ik ga daarom zorgvuldig met jouw gegevens om. In deze privacyverklaring lees je hoe ik dat doe.


Zo of Zo behandelt jouw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Bijvoorbeeld door mijn website te bezoeken of het contactformulier in te vullen.


Om welke persoonsgegevens gaat het?

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (het adres vanaf waar de website bezocht is, oftewel de gebruikte internetverbinding)
 • Overige persoonlijke gegevens die je aan Zo of Zo verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, overige correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op de website


Doel waarvoor ik jouw persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens om:

 • contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan mijn dienstverlening gerelateerde zaken
 • offertes te maken
 • mijn dienstverlening uit te voeren
 • betalingen af te handelen
 • je te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten en wijzigingen van mijn diensten
 • bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van mijn website


Waarvoor ik je gegevens niet gebruik

Ik verkoop je gegevens niet aan anderen. Ik gebruik ze ook niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen. Tot slot gebruik ik je gegevens niet voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens.


Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel je persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting en voor een gerechtvaardigd belang zoals een redelijke bedrijfsuitoefening. Hieronder valt het gebruik van Google Analytics voor de analyse van bezoekgegevens van de website.


Cookies

Voor de website van Zo of Zo gebruik ik alleen technische, functionele en analytische cookies. De technische en functionele cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren en het gebruiksgemak te garanderen. Ook worden ze gebruikt om de website te optimaliseren en om voorkeursinstellingen te onthouden. De analytische cookies die ik gebruik, maken geen inbreuk op je privacy. Ze worden gebruikt voor statistieken en om de website te optimaliseren. Via Google Analytics worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer.


Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Google Analytics

Google Analytics analyseert bezoek- en klikgedrag op mijn website. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van mijn website. Meer informatie over hun privacybeleid vind je op de websites van Google en Google Analytics.


Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover derden deze informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.


Beveiligen van persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van je persoonsgegevens serieus. Mijn computer is beveiligd met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.


Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met me op via info@zo-of-zo.nl.


Hoe lang blijven je persoonsgegevens bewaard?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor wandelcoaching betekent dit dat ik gegevens van cliënten niet langer bewaar dan twee jaar na afloop van de laatst genoten coachsessie. Gegevens van potentiële cliënten bewaar ik niet langer dan een jaar als er geen overeenkomst tot stand komt. Er is één uitzondering: net als elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht om mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.


Klopt er iets niet? Wil je je gegevens inkijken, wijzigen of laten verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Zo of Zo. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je mij kunt verzoeken om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou te sturen. Je mag dit ook naar een andere, door jou genoemde organisatie, laten sturen.


Wil je hier gebruik van maken, laat me dat dan weten via info@zo-of-zo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, verzoek ik je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Klachten

Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigen privacyverklaring

Als het nodig is, pas ik deze privacyverklaring aan. Ik zal dit altijd vermelden op de website van Zo of Zo.


Zo of Zo
Communicatie & Coaching
Marjan ter Laan
Malden
T (06) 43 11 97 08
Zo of Zo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80953204.